Trung ương Cục miền Nam
Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh